باسلامی‌ها چه کسانی‌اند؟

 

باسلام را نیروهایی پیش می‌برند که سعی دارند تجربه‌هایی نو برای انسان‌ها بسازند.

باسلام بنیان گذاشته شده تا راهی برای داشتن دنیایی بهتر هموار کند و تاکنون

در بیش از هزار شهر ایران تجربه‌‌ای نو از خرید و فروش را حمایت کرده است.

باسلامی‌ها چه کسانی‌اند؟

 

باسلام را نیروهایی پیش می‌برند که سعی دارند تجربه‌هایی نو برای انسان‌ها بسازند. باسلام بنیان گذاشته شده تا راهی برای داشتن دنیایی بهتر هموار کند و تاکنون در بیش از هزار شهر ایران تجربه‌‌ای نو از خرید و فروش را حمایت کرده است.

ارزش‌های احساسی

فروتنی (سخاوتمندی | سادگی | خلوص)
کسی بر دیگری بر اساس جنسیت و سن و مدرک برتری ندارد. با هر پیشنیه و فرهنگی می‌توانیم همکار ما باشد. اثری از محبت ما باید بر همه جا بماند. رواداری و مهربانی فرهنگ ماست

اشتیاق

(شور | امید | باورمندی)

با اراده و همت در یادگیری حریصیم و نوآوری‌ها هیجان‌زده می‌شویم. از سکون فراری هستیم و خوش‌بین و سرسخیتم. در اندیشه‌ی رشد خود و جامعه بی‌قراریم و به‌دنبال فرصت‌های تازه‌ایم.

مشارکت‌پذیری

(گشودگی | توزیع‌شدگی | بسترسازی)
با انحصارطلبی مخالفیم. بستر را برای همه می‌سازیم و مسیر را همه‌جانبه هموار می‌کنیم. توزیع‌شدگی را به‌خاطر کارآیی و عادلانه‌بودن می‌پسندیم. با مشارکت دیگران رشد می‌کنیم و با حفظ هویت خود به همه هویت‌ها احترام می‌گذاریم.

ارزش‌های عملکردی

حرکت (رشد | شتاب | تغییر)
به‌دنبال رشد و تعالی خود و دیگرانیم. همواره برای یافتن بهترین در حال تغییریم. سریع و دقیق تصمیم می‌گیریمر و حرکت می‌کنیم. اگر ایده‌ای جواب ندهد سریع متوقفش می‌کنیم و درس می‌گیریم.

گفت‌وگو

(ارتباط مؤثر | کار گروهی | انعطاف)

توانایی تعامل با اندیشه‌ها و پیشینه‌های متفاوت را داریم. در گفتار و نوشتار مختصر و مفیدیم. در دادن بازخورد صادقانه دست‌ودلبازیم. با مشورت و خرد جمعی کار را پیش می‌بریم چون دانای کل نیستیم.

درستی

(راستی | حقیقت | اصالت)

فقط از کار واقعی راضی‌ می‌شویم. مهم‌ترین دغدغه ما امانت‌داری است. رفتار ما بدون سیاست‌ورزی است و شفافیم. طوری کار می‌کنیم که همه همیشه روی ما حساب باز کنند. مسئول خود و اطرافمان مسئولیم.

  • All
  • Customer Services
  • Design
  • Marketting
  • Operations
  • Product
  • staff
  • Tech
  • UI/UX Design

این پیوستن چه چیزهایی دارد؟

نمایی از آنچه در باسلام به دست می‌آورید

وام کارمندی

دستمزد رقابتی

فرصت دورکاری

دوره‌های ورزشی

دوره‌های آموزشی

زمان‌بندی منعطف

ناهار و میان‌وعده

اعتبار خرید باسلام

بیمه تکمیل درمانی